<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8"> <TITLE></TITLE> <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 2.4 (Linux)"> <META NAME="CREATED" CONTENT="0;0"> <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="ciencias"> <META NAME="CHANGED" CONTENT="20110819;18502300"> <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="ciencias"> <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="ciencias"> <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="ciencias"> <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="ciencias"> <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="ciencias"> <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="ciencias"> <!--<STYLE TYPE="text/css"> <!-- TD P { color: #000000 } P { color: #000000 } A:link { color: #66ff99 } A:visited { color: #66ff99 } --> </STYLE>--> </HEAD> <BODY LANG="es-MX" TEXT="#000000" LINK="#66ff99" VLINK="#66ff99" BGCOLOR="#333333" BACKGROUND="/usr/respaldo/back4d07.gif" DIR="LTR"> <P LANG="es-ES"><FONT COLOR="#99ff00"><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT SIZE=6>I N T E R M A T </FONT></FONT></FONT> </P> <P><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=6><SPAN LANG="es-ES">NIVEL SUPERIOR</SPAN></FONT></FONT> </P> <P>&nbsp;</P> <TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=30> <COL WIDTH=209*> <COL WIDTH=47*> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/GALILE10.exe"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.1, Nm. 2 ; Ao 2005 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Distribucin de Maxwell </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Rafael Soto M. </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/MAXWELL.exe"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">MAXWELL</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/GALILE10.exe"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.1, Nm. 2 ; Ao 2005 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Simulaciones de 3 Cuerpos </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Rafael Soto M. </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/GALILE10.exe"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">Galile10</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/superficies_minimas/superficies_minimas1.html"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.2, Nm. 1 ; Ao 2006 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Algunas Superficies Autoadjuntas </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Hugo Jimez. </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm">&nbsp; </P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/derivada.htm"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.2, Nm. 2 ; Ao 2006 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Derivada </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Sara Edith Miranda B. Wilfrido Martnez T. </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm">&nbsp; </P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/Turbulencia.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.2, Nm. 3 ; Ao 2006 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Ciencia y Tecnologa del Primer Mundo contra las del Tercer Mundo </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Luis Ramrez Flores, Mario Antonio Ramirez </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/Turbulencia.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">Turbulencia.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/caos.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.3, Nm. 1 ; Ao 2007 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> El Cas y la Caractrerizacin de las Series de Tiempo a travs de Tcnicas de la Dinmica no Lineal </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Adriana Elisa Espinosa Contreras </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/caos.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">caos.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articuloPDFb.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.3, Nm. 2 ; Ao 2007 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Mtodo de Multiplicadores de Lagrange: Una Versin Animada </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Jos D. Flores </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articuloPDFb.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">articuloPDFb.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/franciscohernandez.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.3, Nm. 3 ; Ao 2007 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Lgica e Hipercomputacin </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Francisco Hernndez Quiroz </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/franciscohernandez.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">franciscohernandez.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/tippetop1.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.4, Nm. 1 ; Ao 2008 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Prctica Libre Tippe-Top </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Adrin Emilio Flores Trujillo, Emilio L. Roth Monzn, Carlos Argez Garca </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/tippetop1.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">tippetop1.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/supremocn.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.5, Nm. 1 ; Ao 2009 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Aplicando el Axioma del Supremo </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Manuel Ibarra Contreras, Armando Martnez Garca </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/supremocn.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">supremocn.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/reales-2008.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.6, Nm. 1 ; Ao 2010 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Estatuto Para los Nmeros Reales: Una Herramienta para el Aprendizaje Formal de las Operaciones Bsicas de Matemticas </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Consuelo Valle Espinosa, Rafael Hernndez-Walls </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/reales-2008.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">reales-2008.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/funact.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.6, Nm. 2 ; Ao 2010 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Funciones Actuariales como Variables Aleatorias Sobre un Sola Vida </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Oscar Aranda Martnez y Nadia Araceli Castillo Garca </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/funact.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">funact.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/reporte_MLC.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.6, Nm. 3 ; Ao 2010 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Taller de Preparacin para el examen Models Life Contingencies(MLC) de la SOA</B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Trinidad Gonzles Bonilla </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/reporte_MLC.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">reporte_MLC.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/cronica.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.6, Nm. 4 ; Ao 2010 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Pitagorismo y Fractalidad</B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Plausia Urgulanila </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/cronica.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">cronica.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/prob_en_sup.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.6, Nm. 5 ; Ao 2010 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Probabilidad en Superficies</B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Joaqun Curiel Caedo </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/prob_en_sup.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">prob_en_sup.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/FormaTierra.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.6, Nm. 6 ; Ao 2010 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> La Forma de la Tierra</B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Antonio Sarmiento Glan </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/FormaTierra.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">FormaTierra.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/ValRescRM.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.6, Nm. 7 ; Ao 2010 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Valor de Rescate y de Reserva Matemtica del Seguro de Vida Individual en Mxico</B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Oscar Arana M. &amp; Nadia Araceli Castillo Garca </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/ValRescRM.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">ValRescRM.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/derivada2.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 1 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Sobre un Concepto de Derivada (a la Caratheodory) sin el Formalismo epsilon-delta a la Cauchy</B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Jos Antonio Gmez Ortega &amp; RitaVzquez Padilla </I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/derivada2.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">derivada2.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/notas_calc_iv.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 2 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Clculo Integral de Varias Variables</B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Javier Pez Crdenas</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/notas_calc_iv.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">notas_calc_iv.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/PrimeraEtapaVIH.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 3 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Modelo de la interaccin virus-hesped durante la primera etapa de la infeccin por VIH</B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Esther Mrtinez Snchez</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/PrimeraEtapaVIH.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">PrimeraEtapaVIH.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/MecanicaDeFluidos1.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 4 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Mecanica De Fluidos Avanzada 1 </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Fermn A. Viniegra Heberlein</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/MecanicaDeFluidos1.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">MecanicaDeFluidos1.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo1.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 5 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Elementos Bsicos en Maple </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Jos Luis Torres Rodrguez</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo1.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">articulo1.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo2.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 6 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Uso de Variables en Maple </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Jos Luis Torres Rodrguez</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo2.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">articulo2.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo3.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 7 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Uso de Funciones en Maple </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Jos Luis Torres Rodrguez</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo3.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">articulo3.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo4.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 8 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Operaciones Aritmticas en Maple </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Jos Luis Torres Rodrguez</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo4.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">articulo4.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo5.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 9 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones en Maple </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Jos Luis Torres Rodrguez</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo5.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">articulo5.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo6.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 10 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Estructura de Datos en Maple </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Jos Luis Torres Rodrguez</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo6.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">articulo6.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo7.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 11 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Manipulacin de Expresiones Algebricas en Maple </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Jos Luis Torres Rodrguez</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo7.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">articulo7.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo8.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 12 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Grficas en Dos dimensiones en Maple </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Jos Luis Torres Rodrguez</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo8.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">articulo8.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo9.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 13 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Grficas en tres dimensiones en Maple </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Jos Luis Torres Rodrguez</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo9.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">articulo9.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo10.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 14 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Animaciones en Maple </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Jos Luis Torres Rodrguez</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo10.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">articulo10.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo11.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 15 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> lgebra Lineal en Maple </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Jos Luis Torres Rodrguez</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/articulo11.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">articulo11.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/MecanicaDeFluidos2.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 16 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Mecanica de fluidos avanzada 2 </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Fermn A. Viniegra Heberlein</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/MecanicaDeFluidos2.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">MecanicadeFluidos2.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/MecanicaDeFluidos3.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 17 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Mecanica de fluidos avanzada 3 </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Fermn A. Viniegra Heberlein</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/MecanicaDeFluidos3.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">MecanicadeFluidos3.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/MecanicaDeFluidos4.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 18 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Mecanica de fluidos avanzada 4 </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Fermn A. Viniegra</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/MecanicaDeFluidos4.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">MecanicadeFluidos4.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/varalg.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 19 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Variedades Algebraicas y Esquemas (Una introduccin a la Geometra Algebraica) </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I>Mario Rubn A. gueda-Altzar</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/varalg.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">varalg.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <!-- <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/Calculo-diferencial-avanzado-M.F.Rosales(ParteI).pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 20 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Clculo diferencial avanzado con el concepto formal de funcin(Parte I:antecedentes y funciones) </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I>Mario Francisco Rosales Gonzlez</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/Calculo-diferencial-avanzado-M.F.Rosales(ParteI).pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">CalculoDiferencialAvanzadoParteI.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> --> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/probabilidad.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.7, Nm. 21 ; Ao 2011 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Probabilidad </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Arturo Nieva Gochicoa</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/probabilidad.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">probabilidad.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR> <TD WIDTH=207> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/fzaldivar.html"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">VOL.8, N&uacute;m. 1 ; A&ntilde;o 2012</FONT></FONT></A></P> </TD> <TD WIDTH=379> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/fzaldivar.html"><FONT COLOR="#ffff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B>Teor&iacute;a de funciones de una variable compleja </B></I></FONT></FONT><FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I>Felipe Zald&iacute;var</I></FONT></FONT></A></P> </TD> <TD WIDTH=117> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/fzaldivar.html"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">variable.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/VictorMembrilloZarco.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.8, Nm. 2 ; Ao 2012 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Modelos de varianza condicional para estimar el valor en riesgo del mercado </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Ing.V&iacute;ctor Membrillo Zarco</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/VictorMembrilloZarco.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">Modelos de varianza condicional para estimar el valor en riesgo del mercado.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <!-- <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/edoing1.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.8, Nm. 3 ; Ao 2012 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> AntiSchaum de Ecuaciones Diferenciales I</B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> GGA</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/edoing1.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">AntiSchaum de Ecuaciones Diferenciales I.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/edoing2.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.8, Nm. 4 ; Ao 2012 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> AntiSchaum de Ecuaciones Diferenciales II</B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> GGA</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/edoing2.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">AntiSchaum de Ecuaciones Diferenciales II.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> --> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/A-Mina-2012.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.8, Nm. 3 ; Ao 2012 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> La demograf&iacute;a en la formaci&oacute;n del actuario(Material de apoyo did&aacute;ctico) </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Alejandro Mina Vald&eacute;s</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/A-Mina-2012.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">La demograf&iacute;a en la formaci&oacute;n del actuario(Material de apoyo did&aacute;ctico).pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/mandujano.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.8, Nm. 4 ; Ao 2012 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Las Propiedades de Transporte de Compuestos Birrefrigerantes Calculadas Usando el M&eacute;todo de Homogeneizaci&oacute;n </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Jos&eacute; Juan Ley Mandujano</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/mandujano.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">Las Propiedades de Transporte de Compuestos Birrefrigerantes Calculadas Usando el M&eacute;todo de Homogeneizaci&oacute;n.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/phi.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.9, Num. 1 ; A&ntilde;o 2015 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B> Vigencia de los n&uacute;meros de oro en el arte contempor&aacute;neo </B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Sa&uacute;l Arce Rocha</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/phi.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">phi.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/fibraciones_y_correflexiones.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.9, Num. 2 ; A&ntilde;o 2015 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B>Fibraciones y correflexiones</B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Elba Suca</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/fibraciones_y_correflexiones.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">fibraciones_y_correflexiones.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/nuevos_algoritmos.zip"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL. 10, Num. 1 ; A&ntilde;o 2015 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B>Nuevos algoritmos para la extracci&oacute;n de ra&iacute;ces de n&uacute;meros reales</B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Daniel Cordero Grau</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/nuevos_algoritmos.zip"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">nuevos_algoritmos,zip</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> <TR WIDTH=100%> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/christoperr.pdf"> <FONT COLOR="#00ff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"> VOL.10, Num. 2 ; A&ntilde;o 2016 </FONT> </FONT> </A> </TD> <TD WIDTH=60%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"> <FONT COLOR="#ffff00"> <FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I><B>Relaciones entre conexidades gr&aacute;ficas y topol&oacute;gicas</B></I> </FONT> </FONT> <FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><I> Teresa Hoekstra</I></FONT></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=20%> <P STYLE="border: none; padding: 0cm"><A HREF="http://intermat.fciencias.unam.mx/christoperr.pdf"><FONT COLOR="#00ff00"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt">christoperr.pdf</FONT></FONT></A></P> </TD> </TR> </TABLE> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="#66ff99"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 13pt"><SPAN LANG="es-ES">[<A HREF="http://valle.fciencias.unam.mx/">LVM</A>] [<A HREF="http://www.red-mat.unam.mx/">Foro Red-Mat</A>] [<A HREF="http://valle.fciencias.unam.mx/videoconferencias.htm">Videoconferencias</A>] [<A HREF="/usr/respaldo/enlaces.htm">Enlaces</A>] </SPAN></FONT></FONT> </P> </BODY> </HTML>